Page 4 - ELISABETINUL și MUZICA VITRALIILOR_ok
P. 4

Lucrare finanțată de Parohia eLisabetin
           Prepress:  Gabriel Gheban
           Ilustații:   Șepețan Milan

           Consilier Editorial: Dorin Moise

           Traduceri: sonia Hurjui

           © 2019, Toate drepturile acestei ediții sunt rezervate autorului


           Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României
           Cranciova, Corina
             Elisabetinul şi Muzica Vitraliilor / Corina Cranciova ; il.: Milan Şepeţan.
           - Timişoara : Artpress, 2019
             Conţine bibliografie
             ISBN 978-973-108-936-2


           I. Şepeţan, Milan (il.)


           7
   1   2   3   4   5   6   7   8   9