Page 11 - ELISABETINUL și MUZICA VITRALIILOR_ok
P. 11

După cucerirea Timișoarei de armata imperială habsburgică, la sud-est de ce-
       tate se dezvoltă progresiv noi și bogate gospodării, numite Maiere.

          Cele mai multe și interesante date despre Timișoara între 1716 și 1853 le avem
       de la Johann Nepomuk Preyer – primar al orașului și un foarte bun cunoscător al isto-
       riei acestuia, care scrie ”Monografia orașului liber crăiesc Timișoara până la 1853”.
          La 1716, Timișoara avea cetate, castel, Palanca Mare, Palanca Mică și trei
       porți: Poarta Vienei (din care păstrăm un fragment la Muzeul Național al Banatului),

       Poarta Petrovaradinului și Poarta Transilvaniei. Tot acum se stabilesc aici germani
       și evrei, orașul cunoscând o perioadă de mare dezvoltare și înflorire. Iau amploare
       construcțiile, atât clădirile administrative cât și cele private, se introduce vămuirea,

       iau ființă breslele, se organizează târguri și apare un sigiliu al orașului. La 1722, încep
       să se pietruiască drumurile, care de acum sunt poziționate paralel și perpendicular în
       funcție de planuri prestabilite care trebuiau urmate cu strictețe. La 1723, se așează
       piatra de temelie a noii cetăți de către Mihai Gastayes.
          Epidemia de ciumă din 1738 și cutremurul din 1739 împiedică avântul dezvol-

       tării Timișoarei. După toate acestea va începe totuși o perioadă de vârf a dezvoltării
       orașului astfel încât, spre exemplu, la 1760 se cunoștea deja iluminatul cu felinare
       (înainte acesta realizându-se cu opaițe, feștile, torțe și lumânări).

          Revoluția din 1848, mai exact bombardamentul din 1849 aduce Timișoara
       sub asediu timp de 107 zile, ceea ce a însemnat sărăcie și chiar moarte, din pricina
       tifosului și holerei ce s-au răspândit rapid în rândul oamenilor.
          La 1869, apare în Timișoara primul tramvai cu cai de pe teritoriul României,
       iar la 1884, în noiembrie, se introduce iluminatul electric, și acest fapt reprezentând

       o premieră națională.
          În secolul al XIX-lea organizarea, dezvoltarea și frumusețea Timișoarei o fă-
       ceau cunoscută în întreaga lume.

                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16