Page 10 - ELISABETINUL și MUZICA VITRALIILOR_ok
P. 10

Fie că ești turist prin Timișoara, fie că te-ai născut aici, și tot aici îți sunt ră-
       dăcinile de cel puțin șase generații, orașul se lasă descoperit tăcut, stradă cu stradă,

       piațetă cu piațetă, clădire cu clădire, de la cel mai vechi cartier – Elisabetinul – până
       la noile cartiere rezidențiale limitrofe celor istorice.
          Se cuvine pentru început să facem pași mari peste secole și să surprindem esența
       epocilor istorice și amprentele acestora așezate ca niște straturi de pânză peste oraș.
          În Timișoara s-au găsit vestigii ale prezenței comunităților umane încă din

       epoca neolitică în zona Pădurea Verde, dar și din epoca bronzului în zona Fratelia,
       din epoca fierului în Cetatea Timișoarei și din epoca celto-dacică în zona Clinicilor
       Noi. Epoca de după cucerirea romană este și mai prezentă, descoperindu-se urme
       ale comunităților evului mediu timpuriu în Iosefin până spre Freidorf și în zona

       Circumvalațiunii.
          Cucerirea dacilor de Împăratul Traian, prin cele două războaie din 101-102 și
       105-106, a condus către formarea Daciei Ripensis, Banatul timișan de azi.
          La 275 însă, Dacia este cucerită de goți, urmând ca în secolul al III-lea să vină
       hunii, în secolul al IV-lea vizigoții, ostrogoții și gepizii, apoi în secolul al V-lea longo-

       barzii și mai apoi, în secolul al VII-lea avarii.
          La 1177, când apare Comitatul Timiș, Timișoara este menționată pentru pri-
       ma dată în documente, iar la 1203 începe numirea consecutivă a comiților de Timiș.

       În 1241, invazia mongolă distruge orașul, dar regalitatea maghiară îl ridică din nou,
       astfel încât Timișoara devine pentru orice străin inexpugnabilă, și la 1266 este men-
       ționată expres în documente: ”Cine cucerește Buda a cucerit un oraș, cine cucerește
       Timișoara stăpânește o țară!”.
          Între 1315 și 1323, se stabilește la Timișoara Carol Robert de Anjou – tatăl

       regelui Ludovic de Anjou și bunicul Reginei Maria. Castelul construit de acesta între
       1308-1315, cea mai veche clădire din oraș, a fost distrus de cutremurul din 1443 și
       reconstruit de Ioan de Hunedoara între 1443 și 1447. Acesta se stabilește aici fiind
       comite de Timiș între 1441 și 1453. Până la cucerirea Timișoarei de turci în 1552,

       orașul este condus de o serie de comiți dintre care cei mai însemnați au fost Paul
       Chinezul (1478-1494), Ștefan Báthory (din 1511), Ioan Draghi (în 1525) ș.a. Tot pen-
       tru această perioadă marcante sunt epidemia de ciumă din 1509-1511 și înfrângerea
       din 1514 a nobilului secui Gheorghe Doja care este maltratat în văzul lumii în actuala

       Piață Maria, pe locul monumentului dedicat Sfintei Fecioare.
          La 25 iunie 1552, Ahmed Pașa ocupă Timișoara și turnul de apă după 25 de
       zile și nopți de lupte continue. Astfel, Timișoara devine timp de 164 de ani cel mai
       mare vilayet după Buda, organizată acum după reguli turcești și având în această

       perioadă peste 30 de conducători turci.
          La 13 octombrie 1716, ultimul conducător otoman capitulează sub arma
       Prințului Eugeniu de Savoya (1663-1736), războiul soldându-se cu 4.000 de turci morți
       și alți 12.000 obligați să părăsească Timișoara până la data de 17 octombrie 1716.


                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15