Page 1 - ELISABETINUL și MUZICA VITRALIILOR_ok
P. 1

B I S E R I C A
    Consiliul Județean                     E L I S A B E T I N
      Timiș

                 C o r i n a C r a n c i o v a       E L I S A B E T I N U L
 C o r i n a C r a n c i o v a
                             ŞI


       muzica vitraliilor ”Elisabetinul și muzica vitraliilor va deveni în timp o sursă de
 informare pentru generațiile ulterioare. Dacă privești astfel lucrurile,
 demersul capătă valențe profunde și durabile.”

 Dan Leopold Ciobotaru, arheolog E L I S A B E T I S M U L Ş I M U Z I C A V I T R A L I I L O R

 „...fie ca și această carte să contribuie la apropierea oamenilor de
 bunul Dumnezeu care este stăpânul timpului și al istoriei!”

 + Pál Iosif Csaba, episcop diecezan

 ”Aniversăm astfel un centenar cum nu s-a mai văzut în
 această Timișoară plină de bogății spirituale.”

 Dr. Ioan Hațegan, cercetător științific

 ISBN 978-973-108-936-2 9 789731 089362
   1   2   3   4   5   6